Leyfð persónuskilríki

Aðeins má nota eftirfarandi persónuskilríki þegar einstaklingur er vottaður á afgreiðslustað við virkjun rafrænna skilríkja:

  • Vegabréf - Öll lönd - Skilyrði að skráningafulltrúi sé viss um að skilríkin séu raunveruleg og ófölsuð.
  • Ökuskírteini (ekki stafræn) - Öll lönd* - Skilyrði að skráningafulltrúi sé viss um að skilríkin séu raunveruleg og ófölsuð.
  • ATHUGIÐ - Stafrænu ökuskírteinin eru EKKI samþykkt sem persónuskilríki.
  • Íslensk nafnskírteini gefin út af Þjóðskrá Íslands.

*athugði að eftir að ný lög nr. 55/2023 tóku gildi 1. desember 2023 eru íslensk nafnskírteini gefin út fyrir 1. janúar 2013 ekki tekin gild.
*Einungis er tekið á móti persónuskilríkjum sem eru útbúin og útgefin út af opinberum stofnunum.

Tekið er við eftirfarandi gerðum íslenskra vegabréfa:

  • Almennt vegabréf
  • Vegabréf fyrir útlendinga
  • Ferðaskírteini fyrir flóttamenn
  • Diplómatísk vegabréf
  • Þjónustuvegabréf

Erlend nafnskírteini (citizen cards) og Dvalarleyfi eru EKKI leyfð.
Ef skráningafulltrúi er í vafa á hann alltaf að hafna viðkomandi og beina honum til Auðkennis.

Ef einhver vafi leikur á áreiðanleika skilríkja er hægt að fara á PRADO vefinn og fletta upp viðkomandi skilríkjum eða hafa samband við Auðkenni. Þá skal einnig nota stækkunargler og ljós til að skoða hvort um hugsanlega fölsun er að ræða. Ef einhver vafi er á áreiðanleika eftir þessar skoðanir þá skal hafna notkun skilríkjanna.

ISskilrikiSka.png

EIGINLEIKAR PERSÓNUSKILRÍKJA SEM FRAMVÍSAÐ ER VIÐ VOTTUN

Persónuskilríki þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að vera heimil til vottunar:

Þurfa að vera í gildi á tíma vottunar, þ.e. mega ekki vera útrunnin.
Samkvæmt reglugerð 1040/2015 er tímabundin framlenging vegabréfa ekki gild eftir 24.11.2015.
Það á við um allar framlengingar þó gildisdagsetning sé síðar.

Undantekning er með íslensk ökuskírteini gefin út til 10 ára sem voru í gildi fyrir 1. mars 1988.
Þau halda gildi sínu þar til skírteinishafi er 70 ára skv. reglugerð 830/2011.

Nafn á persónuskilríkjum skal vera hið sama og birtist í Þjóðskráruppflettingu sem birtist í umsóknarferli.
Mynd af vottorðshafa þarf að vera til staðar og vera svo greinileg að hægt sé að bera kennsli á vottorðshafa með óyggjandi hætti.

Ef persónuskilríki eru gefin út af öðru þjóðríki, þ.e. ökuskírteini eða vegabréf, þarf að gæta þess að nafn og fæðingardagur komi fyrir í þeim og upplýsingarnar séu hinar sömu og koma fram í Þjóðskráruppflettingu sem birtist í umsóknarferli.
Að öðru leyti gilda sömu reglur.